tillage1.jpgtillage2.jpgtillage3.jpgtillage4.jpgtillage5.jpg

Zasady zapisów

ZASADY ZAPISÓW NA 304 WARSZAWSKĄ PIELGRZYMKĘ PIESZĄ

DO GRUPY 15 BRĄZOWA

 

 1. Podczas zapisu należy podać: pełny adres zamieszkania z numerem kodu pocztowego, ulica, numer domu i mieszkania oraz numer telefonu kontaktowego do domu, a nie do siebie. Jest to potrzebne w przypadku konieczności skontaktowania się z rodziną osoby zapisanej.Istnieje możliwość podania adresu mailowego w celu zapisania się do newslettera (max. 4 wiadomości w ciągu roku).
 2. Siostry i bracia zakonni, kapłani, służba zdrowia (jeśli ta osoba zgłosiła chęć, że będzie pomagać pielgrzymom na trasie i na noclegach), członkowie zespołów muzycznych oraz porządkowi nie płacą wpisowego, za noclegi i za chleb. UWAGA: kandydaci na porządkowych muszą odbyć odpowiednie przeszkolenie. Zaświadczenie o ukończeniu przeszkolenia muszą mieć ze sobą na trasie pielgrzymki.
 3. Opłata za noclegi jest obowiązkowa dla każdego pielgrzyma od 10 roku życia.
 4. Opłatę za bagaż w wysokości podanej w cenniku opłat wnosi obowiązkowo każda osoba zapisująca się na pielgrzymkę bez względu na to ile osób z rodziny uczestniczy w pielgrzymce, oraz ile sztuk bagażu będzie zdawał. Dowodem opłacenia za bagaż jest karta bagażowa.
 5. KAŻDA OSOBA zapisująca się na pielgrzymkę otrzymuje: 
  1. Legitymację pielgrzyma 306 WPP,
  2. Książeczkę pielgrzyma, którą należy wypełnić – szczególnie w części dotyczącej „oświadczenie rodzica” dla osób niepełnoletnich – modlitewnik zawierającą instrukcję, regulamin i opis trasy pielgrzymki, 
  3. Bilet bagażowy
 6. PIELGRZYMI DUCHOWI otrzymują:
  1. Legitymację „PIELGRZYM DUCHOWY”,
  2. Książeczkę Rodzinną – modlitewnik zawierający modlitwy i czytania na czas pielgrzymki.
 7. 306 WPP nie mogą towarzyszyć samochody prywatne – nie należące do obsługi. 

o. Zdzisław Tokarczyk OFMCap

Przewodnik grupy 15 Brązowa

Copyright © 2014 by Zakon Braci Mniejszych Kapucynów - Prowincja Warszawska